Welkom bij IDEACT

Ideact heeft als doel om middels ICT medisch onderzoek te ondersteunen en vooruit te brengen. Onderzoek doen is op zichzelf zeer professioneel. Maar zoveel tijd er zit in methoden en statistiek, zo weinig tijd zit er in logistiek. Hoe krijg je de beste follow-up van zoveel mogelijk deelnemers, met zo min mogelijk moeite van de hoofdonderzoeker. Dit proberen wij te bewerkstelligen met de volgende drie diensten.

Researchsurvey

Researchsurvey is een onlineservice voor onderzoekers die werken met vragenlijsten, randomisatie en apps en streven naar een zo compleet mogelijke follow-up. Het hoofddoel is om onderzoekers zo veel mogelijk te ontlasten door automatisering, overzichten en smartphone apps. Zo proberen we onderzoek nog kosten effectiever te maken.

Elephant e-Learning

Elephant eLearning is een e-learning platvorm voor medisch onderwijs. Het doel is om verschillende vormen van dezelfde e-learning module te maken en deze te evalueren op effectiviteit. Elephant eLearning heeft meer weg van een e-learning laboratorium dan een commercieel platvorm. Vooralsnog is elephant elearning een dienst die gebruikt wordt voor onderzoeksdoeleinden voor het proefschrift van Robert de Leeuw, genaamd “Quality in Postgraduate Medical Elearning – the development of an evaluation tool”.

Multi-media

Vanuit de historie van RL Fotografie biedt IDEACT ook nog steeds fotografie en videodiensten aan. Het doel hiervan is om Research Survey te ondersteunen met instructie en voorlichting video’s en Elephant eLearning van alle benodigde multimedia te voorzien.